فراسینما: قدرت و جادوی نسبت ابعاد تصویر در قصه های سینمایی

1,204

این ویدیو مقاله کوتاه از وبسایت فاندور به سیر تحول «نسبت ابعاد تصویر» و استفاده خلاقانه از آن برای قدرتمند کردن روایت بصری می پردازد. این ویدیو مقاله را با زیرنویس فارسی در هفدانگ ببینید. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 9 هزار دنبال کننده