اسپیس اکس ماهواره GPS نیروی فضایی آمریکا را به مدار حمل کرد

686
دیجیاتو 19.5 هزار دنبال کننده
pixel