مسابقه Combo Breaker، نبرد بین SonicFox و Scar

102

فینال مسابقات Mortal Kombat 11 که نام آن Combo Breaker است.

واج
واج 26 دنبال کننده