بازی درمانی و تکنیک های آن

175

بازی از ضروریات زندگی کودکان است. کودکان از طریق بازی افکارشان را بازگو می کنند و به همان راحتی که بزرگسالان احساساتشان را با کلمات بیان می کنند، آنان نیز همین کار را به وسیله بازی انجام می دهند.برای دانلود کارگاه بازی درمانی به فروشگاه برنا اندیشان مراجعه نمایید.http://bit.ly/2SLqqoy