60 گل و پاس گل دیوید بکهام در رئال

1,194

دیوید بکهام بین سال های 2003 تا 2007 در رئال توپ می زد و 60 گل و پاس گل داده بود.