اعتراف کارشناس شبکه ضدانقلاب درباره آیت الله خامنه ای

838

فعال اپوزیسیون: بسیاری از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی و نیروهای آکادمیک معتقدند که آقای خامنه ای بسیار باهوش است و می داند چه موقعی چه کاری انجام دهد.

نگار
نگار 23 دنبال کننده