دو نوازی عود و قانون -kanun and oud

1,038

دو نوازی عود و قانون ساز قانون : مهدی فراهانی ساز عود : بهمن میرزازاده

filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel