بانوی تبریزی رکورد گینس را شکست

761

گیتی موسوی ٤٣ ساله که رشته تحصیلی اش ادبیات بوده حالا به عنوان قدرتمندترین زن جهان شناخته می شود. هر چند که او هنوز نتوانسته نامش را در گینس ثبت کند، اما با کشیدن یک تریلی١٢ تن و ٢٧٠ کیلویی، رکورد یک زن استرالیایی که پیش از این تریلی ١١ تن و ٣٥٠ کیلویی را کشیده بود، شکست

pixel