فروشگاه اینترنتی کتاب 30بوک

537

همین چند وقت پیش (اواسط سال 1393) بود که چند تا جوان، صمیمی، پرانرژی و لبریز از ایده، به‌عنوان یک دارودسته‌ی تبعیدی کرمِکتاب دور هم جمع شدیم تا به رویای معرفی و فرستادن کتاب به دوردست‌ترین کتاب‌خوارهای ایران برسیم. www.30book.com

pixel