نفوذ سایبر-فیزیکی به زیرساختها و پست های برق آمریکا

222
در این فیلم که توسط یک شرکت امنیتی تولید و منتشر شده است نحوه نفوذ سایبر-فیزیکی به زیرساختها و پست های برق آمریکا را مشاهده می کنیم. قبل از اینکه دیر شود امنیت سایبر-فیزیکی زیرساختهای برق را جدی بگیریم. سایر کلیپهای مرتبط: http://ahmadian.blog.ir/post/ICS_Attacks_Demo
pixel