نقشه پلید مردی که با کلاه گیس و اسلحه وارد خانه زن تنها در سعادت آباد شد

1,308

حوادث رکنا: مرد مکانیک که در یک معامله فروش ویلا ضرر میلیاردی کرده بود در سناریوی یک سرقت مسلحانه دست به دزدی 15 میلیاردی از خانه مرد ثروتمند زد. ادامه خبر: https://www.rokna.net/fa/tiny/news-458208 Rokna News Agency https://goo.gl/Hw5pGK :بخش پرونده https://goo.gl/YMWmLj :بخش حوادث https://goo.gl/hqrBK4 :بخش اقتصادی https://goo.gl/pR7HFR :بخش سیاسی

رکنا
رکنا 42 دنبال کننده