لاله زار؛ محبوبیت مخدرات و مسکرات در میان ایرانی ها؟!

7,943
لاله زار این هفته یک پیشنهاد ژورنالیست پسند در سینما دارد، میدان جوانان سابق. در تئاتر نمایش پدر را معرفی کردیم، موسیقی هفته کاری از روزبه بمانی، خواندنی هفته هم یک کتاب متفاوت درباره شکل تفریح کردن ایرانی ها در دوره های مختلف و بلیت برنده هم که اختصاص داره هدیه تهرانی
pixel