گفتگو با علیرضا خاکساری در غرفه سایت امام هشت

227

در پنجمین روز برگزاری نمایشگاه قرآن و عترت مشهد مقدس در پنجم خرداد 97 در خدمت آقای علیرضا خاکساری بودیم در غرفه سایت امام هشت. شما را دعوت به دیدن این گفتگو می نماییم.