شایسته گزینی

73

این فیلم مستند در رابطه با شایسته گزینی مدیران در وزارت نیرو تهیه شده است. سرمایه‌گذار این فیلم موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیروست. نویسنده و کارگردان: علیرضا رحمان طلب تهیه شده در: شرکت تبلیغاتی کیان فیلم WWW.KIANFILM.IR

kianfilm.ir
kianfilm.ir 4 دنبال کننده