آموزش های ناقص (قسمت چهارم)

81

ما موارد زیادی رو به کودکانمون غلط آموزش میدیم و وقتی هم متوجه اشتباهاتمون میشیم، دوباره با یه روش و آموزش اشتباه دیگه می‌خوایم جبرانش کنیم. دستپاچگی فقط کار رو خرابتر میکنه و شما اگه با شنیدن یه تیتر بخواید کل متن رو حدس بزنید امکانش وجود نداره. بهتره صبور باشیم. این‌بار عالمانه‌تر اقدام کنید. یک‌بار به خودمون اجازه بدیم که قبل از آموزش به فرزندانمون مطمئن بشیم که خودمون به درستی آموزش دیدیم یا نه!

قانون صفرم
قانون صفرم 5 دنبال کننده