آموزش استخراج حوزه آبخیز در نرم افزار ArcMAP

576
در این ویدئو یاد می گیرید که چطور یک حوزه آبخیز را به راحتی استخراج کنید. برای تهیه آموزش جامع هیدرولوژی در ArcGIS به لینک رو به رو مراجعه کنید: https://girs.ir/hydrology-in-arcgis/
pixel