پنجمین جشنواره ملل دبیرستان دانش قلهک در 15 آذر 97 برگزار شد.

529
برای پنجمین سال متوالی جشنواره ملل با اهداف فراوان از جمله تمرین فعالیت های گروهی دانش آموزان و آشنایی آنان با خصوصیات کشورهای قابل توجه جهان در روز 15 آذر 97 برگزار و با استقبال چشمگیر بازدیدکنندگان روبرو شد .
pixel