آموزش هوش- هوش تصویری-الگوی سریالی

1,075

مبحث شماره (1) از کتاب جامع هوش نیترو(درسنامه ی تصویری) نویسنده:مسعود بیگدلی//تلفن تهیه:02166960000(انتشارات پویش)

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel