خبر شبانگاهی ٢۰:٢٠ پنجشنبه ۲۰ آذر ۹۹

118
اگر امروز هم فرصت مرور اخبار را نداشتید بسته خبری ۲۰۲۰ برای شماست. در بسته خبری امشب از مخالفت اعظمی نسبت به پروژه انتقال آب از هلیل رود تا اعلام نتایج آزمون استخدامی فولاد بوتیا برای شما خبر داریم. اخبار شبانگاهی «کرمان نو» را ساعت ۲۰:۲۰ دقیقه هر شب در شناسه های ما در شبکه های اجتماعی تماشا کنید.
pixel