آموزش علم داده - تشخیص شکاف حقوقی با استفاده از آزمون فرض

44
علم داده 113 دنبال‌ کننده
در این ویدیو با استفاده از آزمون فرض روی یک دیتاست برگرفته از دنیای واقعی کار می‌کنیم و نتایج جالبی در مورد شکاف حقوقی بین مردان و زنان را بدست می‌آوریم. نکته بعد از انتشار ویدیو: در آزمون فرض دوم، دقت کنید که فرض صفر باید کوچکتر یا مساوی در نظر گرفته شود که در این ویدیو به اشتباه، ما آنرا کوچکتر اکید از صفر در نظر گرفته‌ایم.
علم داده 113 دنبال کننده
pixel