ریاضی نهم،فصل پنجم،عبارت های جبری

116
کافه زحل 301 دنبال‌ کننده
از تدریس های خوب آقای محمد رضایی است که خلاصه مفیدی از عبارت های جبری کتاب هفتم وهشتم را به کامل تدریس و بعد آن وارد بحث عبارت های جبری نهم شدن، توصیه میشه اگه عبارت های جبری مشکل دارین از این هشت قسمت که به ترتیب ارایه میشه استفاده کنین
کافه زحل 301 دنبال کننده
pixel