ما؛ در فردایِ توسعه یافتگی ایران، چه می کنیم؟

780
وطن 22 دنبال‌ کننده
وبینار تخصصی سعید غلامی نتاج امیری، مدیر کارگاه توسعه ایرانِ اندیشگاه طرح هزاره در همایش توسعه ایران، فرصت ها و چالش ها 20 اذر http://iranvision1404.com/ 1397 بخش نخست: چگونه دغدغه دار توسعه شدیم؟ به مدت یک ساعت بخش دوم: در میدان عمل چه آموختیم؟ به مدت یک ساعت
وطن 22 دنبال کننده
pixel