ما؛ در فردایِ توسعه یافتگی ایران، چه می کنیم؟

712
وطن
وطن 9 دنبال‌ کننده

وبینار تخصصی سعید غلامی نتاج امیری، مدیر کارگاه توسعه ایرانِ اندیشگاه طرح هزاره در همایش توسعه ایران، فرصت ها و چالش ها 20 اذر http://iranvision1404.com/ 1397 بخش نخست: چگونه دغدغه دار توسعه شدیم؟ به مدت یک ساعت بخش دوم: در میدان عمل چه آموختیم؟ به مدت یک ساعت

وطن
وطن 9 دنبال کننده