حمله فیل ماده به شیرها برای حفظ جان بچه اش

1,439
فیل ها عاشق شنا کردن و آب بازی هستد! می توانید احساس بی وزنی در آب را وقتی شما ۸ تن وزن دارید تصور کنید؟ فیل ها قبیله ای زندگی می کنند و سردسته هر قبیله یک فیل ماده است.
یا مهدی(عج) 18.3 هزار دنبال کننده
pixel