این فرامواد هوشمند چاپ چهار بعدی می توانند همچون چوب سخت یا شبیه اسفنج نرم باشد

85

مهندسان دانشگاه Rutgers مواد قابل انعطاف و سبک چاپ چهار بعدی ایجاد کردند که در هواپیماها، بال هواپیماهای بدون سرنشین، رباتیک نرم و دستگاه های کوچک بیومدیکال قابل کاشت کاربرد دارد. www.exos.ir