رنگی سازی فیلم سیاه و سفید توسط هوش مصنوعی

229

هوش مصنوعی با استفاده از الگوریتم های یادگیری عمیق در زمینه شبکه های مولد رقابتی قادر به رنگی سازی تصاویر و فیلم های سیاه و سفید می باشند.

arioo_ir
arioo_ir 1 دنبال کننده