فاطمه گودرزی در سریال «ممنوعه» (HD)

1,734

فاطمه گودرزى( گیتى ): و تو رفتی هنوز سالهاست که در گوش من آرام آرام خش خش گام تو تکرار کنان می دهد آزارم... « ممنوعه »