حمید امنی | قهرمان کیک بوکسینگ آسیا و ایران به #کمپین_جوانه پیوست.

415
حمید امنی | قهرمان آسیا و عضو تیم ملی #کیک_بوکسینگ #ایران به #کمپین_جوانه پیوست. راههای حمایت مالی از طریق سایت جوانه www.javanehcampaign.ir و یا از طریق شماره کارتهای : ۵۰۴۱-۷۲۷۰-۱۰۰۶-۳۳۷۶ ۶۲۲۱-۰۶۱۲-۱۶۱۵-۴۶۶۸ به نام موسسه خیریه جوادالائمه (ع)
pixel