اختلاف طبقاتی در آمریکا - (مستند نابرابری برای همه)

304

*** دانلود نسخه کامل در www.MNDL.ir *** این مستند درباره نابرابری درآمد، سیاست عمومی و اقتصاد است. این مستند افزایش نابرابری در ایالات متحده را بررسی می کند , چیزی که در طول 30 سال همیشه بدتر و بدتر شده است و اختلاف طبقاتی درحال زیاد شدن هست