داغترین‌ها: #Copa America 2019

مه پاش دالان سبز

165

سیستم مهپاش برای مرغداری ، سیستم مهپاش برای گاوداری ، سیستم مهپاش برای گلخانه ، سیستم مهپاش برای سالن پرورش قارچ ، سیستم مهپاش برای تالار ، سیستم مهپاش برای سردخانه ، سیستم مه پاش برای کشتارگاه ، سیستم مه پاش برای مغازه ، سیستم مه پاش نازلی,اتصالات کم فشار, پایه نازل برنجی, پایه نازل فیتینگی, پکیج کم فشار خانگی, پکیج کم فشار صنعتی, پکیج کم فشار, پکیج مه پاش,ته خط فیتینگی, چهار راه فیتینگی