نشست "بررسی جامعه شناختی وضعیت همبستگی و گسیختگی در جامعه امروز ایران"

43
نشست " بررسی جامعه شناختی وضعیت همبستگی و گسیختگی در جامعه امروز ایران" دومین نشست از مجموعه نشست "مساله همبستگی و گسیختگی اجتماعی" است که 4 اسفند ماه 1399 با سخنرانی دکتر آرمان ذاکری در موسسه رحمان برگزار شد.
pixel