کلاس بندی داده های مجموعه داده کیفیت هوا با شبکه عصبی مصنوعی

67
متلب تولز
متلب تولز 57 دنبال‌ کننده

برای دریافت پروژه به سایت http://www.matlabtools.com بخش شبکه عصبی رفته و فایل مورد نظر را دریافت نمایید.

متلب تولز
متلب تولز 57 دنبال کننده