گیمپلی اولین مرحله injustice 2

493
MilitaryMan 574 دنبال کننده
ترتیب نمایش

کم میام pani army

5 ماه پیش
دراومد
MilitaryMan : ||||

کم میام pani army

5 ماه پیش
:|
MilitaryMan چشت در آد :|

کم میام pani army

5 ماه پیش
دسته تبر
MilitaryMan دختر خوبی یا بد؟ :|

کم میام pani army

5 ماه پیش
خب چخبر
MilitaryMan سلامتی شما چخبر

کم میام pani army

5 ماه پیش
هیچ :|
MilitaryMan :|◇◇◇

کم میام pani army

5 ماه پیش
:| مبارکه
MilitaryMan :/چی؟

کم میام pani army

5 ماه پیش
هیچ باو افسردگی دارم کمه ولی با هر دفعه که مامانم ازم گوشی رو بخاطر یه موضوع الکی میگیره بیشتر میشه و وقتی که وللش مهم نیس
MilitaryMan خو منم اینجوریم :|

کم میام pani army

5 ماه پیش
اره
MilitaryMan چطور؟؟؟؟

کم میام pani army

5 ماه پیش
از یه افسرده چه انتظاری داری
MilitaryMan افسرده؟
نمایش بیشتر دیدگاه ها
pixel