مستند «بابا مهدی» درباره شهید مهدی نوروزی

1,922

چهارمین بخش از مجموعه مستند «روایت دیدار» درباره دیدار خانواده شهید مهدی نوروزی با رهبر انقلاب اختصاص دارد و «بابا مهدی» نام دارد، شهید مهدی نوروزی سابقه طولانی در خدمت به انقلاب دارد و هر زمان که تهدیدی علیه نظام وجود داشته، حضور و فعالیتی موثر داشته است. وی برای اعزام به سوریه داوطلب می شود ولی با اعزامش مخالفت می شود. شهید نوروزی به عنوان یک نیروی عادی به میدان دفاع از حرم پا می گذارد...

یارمهربان
یارمهربان 234 دنبال کننده