آنونس جنجالی قسمت دوم | از تحقیر تیم احمدی نژاد تا مریدان دکتر شریعتی!

9,060

تیزر جنجالی قسمت دوم برنامه کات | میهمان این هفته سید ضیاء الدین دری یکشنبه این هفته ساعت 9 شب .

کات
کات 967 دنبال کننده