انتقال بیمار - تکنیکها و روشها

4,716
4,716 بازدید
اشتراک گذاری
نقل و انتقال بیمار با پیشرفت بیماری دمانس(فرسایش مغز) روز بروز مشکل تر می شود. یک لحظه غفلت ممکن است بیمار و مراقب را نقش زمین کند و به انها آسیب رساند. نقل و انتقال نادرست ممکن است باعث آسیب دیدگی کمر مراقب شود و او را از کار مراقبت بازدارد. این ویدیو طریق صحیح انتقال بیمار از تخت به ویلچر را آموزش می دهد.
pixel