نامه عجیب نجفی ، به رییس کانون راجع به فیلم «مشق شب» کیارستمی

198
افشاگری
افشاگری 29 دنبال کننده