ترک گیر و نشت گیر سیلندر Holts آمریکا

20,167

از این محصول برای ترمیم شکاف ها و ترک هایی که در پوسته و دهانه سیلندر، دریچه سوپاپ و کلیه نقاطی که آب در آن جاری می باشد، می توانید استفاده نمایید. این ماده برای موتور های سواری، کامیون، تراکتور و کشتی و انواع موتور های بنزینی و دیزل قابل استفاده است. مناسب برای 8 لیتر آب ***اطلاعات بیشتر را میتوانید به صورت تلفنی یا زمان مراجعه دریافت نمایید *** تلفن : 38112220-051 ، 09120247011 www.DonyaieChasb.