فیلم تطابق با آزمون 96 درس اطفال - سوال 8

218
دکتر خشایار سنجری برای مشاهده تطابق سوالات آزمون رزیدنتی 96 با سایر خدمات پارسه به لینک زیر مراجعه نمایید : http://dparseh.com/educational-analyze/
pixel