از فتنه 88 تا حماسه 9 دی ؛ نقش موسوی ، خاتمی، روحانی و رفسنجانی در این فتنه

388
22 گناه نابخشودنی... انتخابات 88 بود و رقابتی پر هیجان ، پر از خوشی و خوشحالی...اما...اما عواملی باعث شدند تا این رقابت سالم به بی حرمتی در روز عاشورا منجر شود ... و البته با حماسه 9 دی به سرانجام رسید...هرچند هوز هم می تواند اتفاق بیافتد اگر بصیرت خود را از دست بدهیم! استاد مهدی امینی رئیس اندیشکده راهبردی فتح سایت اندیشکده راهبردی فتح: www.andishkadefath.ir تنها کانال رسمی اندیشکده فتح در تلگرام و ایتا: @mastermahdiamini
pixel