تقلید لهجه برای سبک کردن و تمسخر حرام است

995
#صوت | تقلید لهجه برای سبک کردن و تمسخر حرام است. اغلب شهرهایی که لهجه آنها تقلید می شود مردم غیرتمندی دارد. رهبر معظم انقلاب
آقازاده - فصل 1 قسمت 2
%94
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: یک ساعت و 3 دقیقه
آقازاده - فصل 1 قسمت 2
pixel