تقلید لهجه برای سبک کردن و تمسخر حرام است

660

#صوت | تقلید لهجه برای سبک کردن و تمسخر حرام است. اغلب شهرهایی که لهجه آنها تقلید می شود مردم غیرتمندی دارد. رهبر معظم انقلاب

filimo
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
سال های دور از خانه ادامه سریال شاهگوش می باشد و در خصوص دو شخصیت خنجری و زهره که در شاهگوش حضور داشتند ادامه می یابدو ماجراهای پس از پایان سربازی در کلانتری ۱۰۰ ملت، روایت می کند و...