ویژگی های عملکردی بیرینگ های تماس زاویه ای - الفبای بیرینگ - قسمت هشتم

292
مجموعه «الفبای بیرینگ» با هدف ارائه مطالب پایه و نکات عملی در حوزه بیرینگ ها، توسط دپارتمان آموزش شبکه بلبرینگ ایران تهیه شده است. در این مجموعه سعی شده است تا با اجتناب از پرداختن به نکات بسیار تخصصی، مطالبی ارائه شود که برای اغلب کاربران قابل استفاده و کاربردی باشند. درصورتیکه نیاز به اطلاعات تخصصی تری در حوزه بیرینگ ها دارید، می توانید جهت برگزاری دوره ای متناسب با نیازهای شما با دپارتمان آموزش شبکه بلبرینگ ایران تماس بگیرید.
pixel