دلیل افزایش درآمد در دوره بیزینس کوچینگ | مسیح جوادی

850

قسمتی کوتاه از دوره بیزینس کوچینگ که توسط موسسه بیزینس کوچینگ ایران با مربیگری مسیح جوادی برگزار شده است. و دلیلی که دانش پذیران افزایش درآمد داشته اند از زبان مسیح جوادی. برای اطلاعات بیشتر به سایت بیزینس کوچینگ ایران مراجعه کنید. یا در گوگل بیزینس کوچینگ مسیح جوادی را سرچ کنید.