کنفرانس پل 2014 قسمت اول -Bridge 2014

1,488

قسمت اول ویدیوی خلاصه کنفرانس پل (Bridge 2014) با موضوع فرصتها و چالشهای کارآفرینی تکنولوژی در ایران، برگزار شده در دانشگاه برکلی کالیفرنیا.

iBRIDGES
iBRIDGES 7 دنبال کننده