بررسی وضعیت ورزش های الکترونیک در ایران (گزیده نظرات خانم دکتر نوشین بنار )

603

استادیار مدیریت ورزشی در دانشگاه گیلان به نمایندگی از جامعه دانشگاهیان

filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel