ویژگی های منحصر به فرد پنیرهای محلی سلوا

476
در سبد محصولات سلوا سه نوع پنیر گاوی، خیکی و مخلوط موجود است و هر کدام ویژگی های خاصی دارند که در این ویدئو توضیحات کاملی در این مورد ارائه می شود.
pixel