5 حرکت مرموز مجسمه ها در مقابل دوربین (مستند کوتاه)

1,538
پرونده های مرموز 154 دنبال‌ کننده

معرفی 5 مجسمه ای که در مقابل دوربینها،گویی جان گرفته و حرکت میکنند. (تحلیل و بررسی در کانال پرونده های مرموز) آدرس کانال پرونده های مرموز در تلگرام،گپ و سروش @Secretfiles

pixel