talking about family part 2

49

در این ویدیو خانمی درباره خانوادش صحبت می کند و سپس از شما درباره خانواده تان سوال میکند. شما باید به سوالات ی که از شما پرسیده میشود با دقت گوش دهید و به سوالات مربوط به آن در کتاب وورک بوک خود پاسخ دهید. سپس مجدداً به ویدیو گوش دهید و پاسخ های خود را چک نمایید.

توتالین
توتالین 2 دنبال کننده