توضیحات محسن قاسمی (دبیرکل) درباره فیلم مستند لوکا پاچیولی

204
شامگاه دوشنبه، 19 آذر 1397، دوازدهمین سالانه آیین گرامی داشت روز حسابدار به همت انجمن حسابداران خبره ایران و با حضور قریب به چهارصد تن از اعضای انجمن و سایر مهمانان در تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد. در این مراسم، فیلم مستند لوکا پاچیولی: قهرمان کمترشناخته شده رنسانس، ساخته انجمن حسابداران خبره ایران، آذر 1397، برای نخستین بار برای حضار نمایش داده شد. محسن قاسمی (دبیرکل) قبل و بعد از نمایش این توضیحاتی درباره ساخت این فیلم مستند ارائه کرد.
pixel