واریس چیست؟

232
در این ویدیو بطور اجمالی مکانیسم ایجاد واریسهای طنابی را توضیح داده ام. Www.drmohammadnazari.ir
pixel