مصاحبه با پیرمردی که نماد نان برنجی کرمانشاه شد

240
مصاحبه ای بسیار آموزنده با حاج نصر الله نوری بنیان گذار برند نان برنجی حاج نصرالله نوری در استان کرمانشاه.
pixel